کال جی بی

دست دهان ببری

کال گاوی سان

نوک سر پنجه های دست

گاوی سان کوت

ضربه با دو انگشت نشانه و وسط

جوموک

مشت

بام جوموک

بند وسط

کین جوموک

وسط انگشتان مشت

پیون جوموک

دومین وفصل انگشتان دست

دونگجوموک

پشت مشت

آپ جوموک

جلو شت

مه جوموک

نرمی مشت(حالت چکشی)

پالموک

قسمت داخلی ساعد دست

پاکات پالموک

قسمت خارجی ساعد دست

میت پالموک

روی ساعد دست

دونگ پالموک

پشت ساعد دست

پالکوب

آرنج

بال

پا

بال نال

تیغه خارجی پا

بال دونگ

بر آمدگی روی پا

بال باداک

کف پا

آپ چوک

سینه پا

دیو چوک

پاشنه پا

مو روپ

زانو

آره

پایین(بدن)

مومتونگ

وسط(بدن)

اولگول

بالا(بدن)

آپ

جلو

یوب

پهلو

دیت

عقب

باندا

موافق

بارو

مخالف

ون

چپ

اورن

راست

آن

از خارج به داخل

پاکات

از داخل به خارج

دوبن

دوتا(پی در پی)

 

اسم

              معنی

ته

پریدن، لگدزدن و خرد کردن با پا

کوان

دفاع کردن و ضربه زدن با دست

دو

هنر، ورزش

دوجانگ

سالن تمرین

شی آپجانگ

زمین مسابقه

تبوک

يوني فرم (لباس تمرین)

سای

شلوار

تی

کمربند

کانگ جانیم

استاد

کیو ساپ

ارشد

کیونگ ره

تعظیم، احترام

انچا

نشستن

اراسا

برخاستن

کی هاپ

فریاد،بیرون دادن نفس،نعره

کیو روگی

مبارزه

پومسه

فرم،نمایش حرکات موزون

ت – گوک

قدرت و عظمت ، جاودانگی

شی یو

استراحت

شی جاک

شروع

گیه سوگ،      کی سو

ادامه

کالیو

جدا شدن،توقف در اجرا

کومان

پایان

چاریوت

خبردار

مو آسوگی

دو پا با هم به صورت چسبیده

چونبی

آماده باش

پارو

برگشتن به حالت اول

آپ سوگی

حالت راه رفتن ساده

آپ کوبی

ایستادن به جلو

جوچوم سوگی

مانند نشستن روی زین اسب

کو آسوگی

ایستادن ضربدری

بوم سوگی

به حالت ببر ایستادن

هاکناری سوگی

ایستادن درنا

تیرو دیرا(ی)

برگشتن به سمت عقب

مه ری

پیشانی

توک

چانه

موک

گردن

کاسوم

سینه

نانشیم

بیضه

پوم

کمر

سان

دست

پیون سان کوت

نوک انگشتان دست

جوجین پیون سان کوت

نوک انگشتان دست(کف دست رو به بالا)

سان باداک

کف دست

سان نال

تیغه خارجی دست

سان نال دونگ

تیغه داخلی دست

باتانگ سان

پاشنه کف دست

هان یون گاماک

یک انگشت نیزه ای دست

آگوم سان

فاصله بین انگشت شصت و سبابه

 

چهار مهارت اصلي تكواندو كه توسط فدراسيون جهاني تكواندو WTF استاندارد و مدون

گرديده است. عبارتند از:

1)      مبارزه            Besides Sparring

2)      فرم                                Form

3)      دفاع‌شخصي          Self Defence

4)      Breaking

 

اصطلاحات متفرقه:

ت:  ضربه زدن و شکستن اجسام بوسيله پا

کوان:  ضربه زدن و شکستن اجسام بوسيله  دست            دو :هنر و روش

موم:  بدن            پال:  ساعد           پالموک:  مچ ساعد           جوموک:  مشت

مه جوموک:  زير مشت       دونگ جوموک:  پشت مشت            آپ جوموک:  جلوي مشت

پالکوب:  آرنج               سون نال:  تيغه خارجي کف دست         موروپ:  زانو داراي:  ساق پا

نريو:  از بالا به پايين        اُليو:  از پايين به بالا      يوپ:  پهلو       دوليو:  چرخش از خارج به داخل

پاکات:  از داخل به خارج         اَره:  پايين                مومتنگ:  وسط              الگول:  بالا

چاريوت:  خبردار ايستادن      چونبي:  آماده باش          دوجانگ:  محل تمرين

شيابجانگ:  محل مسابقه      توبوک:  لباس تکواندو        سا بو بتيم:  مربي

کان جن نيم:  استاد             کيونگ ره:  اداي احترام         کيهاب:  صداي بلند فرياد کشيدن

سوم سه:  نفس گيري           بال:  مچ پا به پايين               بال پاکو:  تعويض پا

سون:  دست                     تيرودورا:  برگشت به عقب          ايراسا:  بلند شدن

آنجا:  نشستن                     موک:  گردن                           توک:  چانه

سون موک:  مچ دست          بال نال:  تيغه خارجي پا            بال باداک:  انحناي کف پا

بال دونگ:  روي کف پا            آپ چوک:  زير پنجه پا              ديت چوک:  انتهاي کف پا

ديت کوم چي:  پشت پاشنه پا     دونگ پالموک:  روي ساعد        ميت پالموک:  زير ساعد

آن پالموک:  داخل ساعد          پاکات پالموک:  خارج ساعد         جيروگي:  ضربات پيچشي

جيروگي:  ضربات نفوذي با نوک انگشتان    چيگي:  ضربات شلاقي      موه ري:  پيشاني 

تيو:  پرش              مومو:  دويدن – دورخيز کردن     

اعداد:

يك                   هانا                        HANA

دو                    تول                       ‏TOOL 

سه                ست                        SET 

چهار                نت                           NET 

پنج               دا ست                    DA SET 

شش            يا ست                    ‎YA SET

هفت            ايل كوپ                  IL KOOP 

هشت          يو دول                  YOO DOL

نه                 آ هوپ                      A HOP

ده                 يول                             YoL

***************************************************

يكمين           ايل                                IL

دومين          يي (ای)                         YI

سومين        سام                          SAM

چهارمين      سا                                SA

پنجمين         او                                  O

ششمين      يوك                           YUK

هفتمين       چيل                          CHIL

هشتمين      پال                           PAL

نهمين         كيو                           KYO

دهمين        شيپ                         SHIP

نوشته شده توسط کیوان ریاضی در یکشنبه ۱۳۸۷/۰۷/۲۸ |